Arvskifte

Arvsskifte Göteborg

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket, eventuella testamenten som ska godkännas har godkänts eller inte klandrats hos Tingsrätten då är det dags för själva arvskiftet.

En redovisning över den ekonomiska förvaltningen upprättas. Det är först då man vet vad som finns att fördela mellan arvtagarna. Antingen enligt lag eller enligt tidigare upprättat testamente av den avlidne.

En arvskifteshandling upprättas och skickas ut till alla berörda. När samtliga delägare har godkänt arvskiftet kan arvskiftet verkställas, utbetalning ske.

En arvskiftetshandling registreras inte hos någon myndighet men är viktig för fördelning av arvet och i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

I vissa fall är det helt avgörande hur arvet ska fördelas. Det kan vara när make/maka 2 har avlidit och den först avlidne/avlidna hade särkullbarn. Är arvet till särkullbarnet utbetalt redan eller inte?