Med lång erfarenhet och kunnande

"Med lång erfarenhet och stort kunnande"

Vi arbetar med familjejuridik kring livsplanering och livets slut. Vår långa erfarenhet av att förrätta bouppteckning och /eller arvskifte underlättar för anhöriga, vilka i många fall kan uppleva det som besvärligt och tidskrävande. Självklart hjälper vi även gärna till med andra familjejuridiska handlingar.

Vasa Bouppteckningsbyrå AB grundades 1983 av Tommy Källman som fortfarande är aktiv i företaget. Han arbetar tillsammans med Cecilia Källman Björklund, nuvarande ägare, samt Anne-Marie Halonen. Vi är alla tre personligen auktoriserade genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF.

Vårt kontor ligger i Vasastan i hjärtat av Göteborg.

HUR GÖR JAG NU ?

När en person har avlidit är det tyvärr ibland mycket man måste tänka på mitt i sorgearbetet.

Läs mer >>

BOUPPTECKNING

En bouppteckning kan jämföras med en resumé av den avlidnes liv.

Läs mer >>

Dödsboförvaltning

Vi erbjuder dödsboförvaltning.

Läs mer >>

Bristbon

Om man vid ett dödsfall misstänker att dödsboet inte kommer att kunna betala alla räkningar som kommer

Läs mer >>

Arvskifte

Hur ska arvet fördelas, vem behöver godkänna vad?

Läs mer >>

Testamente

I ett testamente har man möjlighet att göra lite som man vill inom lagens ramar.

Läs mer >>