Testamente

Skriva testamente i Göteborg

I ett testamente har man möjlighet att göra lite som man vill inom lagens ramar.

I de fall man har bröstarvingar kan man testamentera bort sin kvarlåtenskap till det man själv önskar förutom det som är laglott. Laglott är hälften av det man äger. Finns det två bröstarvingar delar dessa på hälften osv.

För att sambo ska ärva varandra behövs det ett testamente.

Även den som inte har några arvingar eller önskar att kvarlåtenskapen skall tillfalla någon särskild person eller organisation bör upprätta ett testamente.

Makar kan upprätta ett inbördes testamente bland annat för att skapa enskild egendom för sina barn. När det finns barn från tidigare förhållande (särkullbarn) kan efterlevande make/maka skyddas genom ett testamente.

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet.

Lika viktigt är att original testamentet förvaras på ett betryggande sätt och att det verkligen kommer fram när tiden är inne.

Vi erbjuder digital förvaring, Livsarkivet. När ett dödsfall har inträffat går en signal till SBF- Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers Förbund som skannar igenom alla personnummer. Finns ett testamente kontaktas den byrå som har testamentet i förvar. Detta innebär att Dina önskar kommer fram. För att testamentet ska vara giltigt måste originalet fram.