Bristbon

Om man vid ett dödsfall misstänker att dödsboet inte kommer att kunna betala alla räkningar som kommer, är det viktigt att man inte betalar några räkningar alls.

Om dödsboet har mindre än cirka 20 000kr (kan variera från kommun till kommun) får man hjälp av kommunen som då istället upprättar en dödsboanmälan. Det är en enklare variant av bouppteckning.

Om det finns över 20 000 kr i boet men det ändå inte kommer att täcka alla räkningar, då måste en bouppteckning göras. Inga räkningar förutom begravning och bouppteckningskostnad ska betalas. Sedan när man har en registrerad bouppteckning upprättas ett ackordsförslag som skickas ut till alla fordringsägare.

I de fall man har betalt en räkning så kan de fordringsägare som inte erhållit betalt kräva att DU betalar.