Bouppteckning

Bouppteckning i Göteborg

En bouppteckning kan jämföras med en resumé av den avlidnes liv. Och har i alla tider varit ett viktigt dokument, en rättshandling.

I den skall det framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar. 

Finns ett testamente eller äktenskapsförord skall det antecknas.

Tillgångar och skulder per dödsdagen skall antecknas. Om tillgången är enskild egendom måste denna handling bifogas på intygar detta.

Alla berörda kallas till bouppteckningsförrättning, sedan skickas handlingen in till Skatteverket för registrering.

När bouppteckningen är registrerad kan man avslut bankkonton, sälja värdepapper samt ansöka om lagfart på fastighet eller överlåta bostadsrätt. En felaktig upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägare i dödsboet.