Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning i Göteborg

Vi erbjuder dödsboförvaltning och utöver den rent ekonomiska förvaltningen av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma.

Vi hjälper även till med att avsluta dvs avtal så som telefoni, tidningsprenumerationer, försäkringar, tv-bolag mm.

Boutredaren tar även hand om deklarationen, bevakning av skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och myndighetskontakter.