Med lång erfarenhet och kunnande

"Med lång erfarenhet och stort kunnande"

Vi arbetar med familjejuridik kring livsplanering och livets slut. Vår långa erfarenhet av att förrätta bouppteckning och /eller arvskifte underlättar för anhöriga, vilka i många fall kan uppleva det som besvärligt och tidskrävande. Självklart hjälper vi även gärna till med andra familjejuridiska handlingar.

Vasa Bouppteckningsbyrå AB grundades 1983 och nuvarande ägare är Cecilia Källman Björklund och Anne-Marie Halonen.
Grundaren Tommy Källman är idag vår seniorkonsult.
 

Vårt kontor ligger i centrala Mölndal.
Bra parkeringsmöjligheter.