Med lång erfarenhet och kunnande

"Med lång erfarenhet och stort kunnande"

Vi arbetar med familjejuridik kring livsplanering och livets slut. Vår långa erfarenhet av att förrätta bouppteckning och /eller arvskifte underlättar för anhöriga, vilka i många fall kan uppleva det som besvärligt och tidskrävande. Självklart hjälper vi även gärna till med andra familjejuridiska handlingar.

Vasa Bouppteckningsbyrå AB grundades 1983 av Tommy Källman som fortfarande är aktiv i företaget. Han arbetar tillsammans med Cecilia Källman Björklund, nuvarande ägare, samt Anne-Marie Halonen. Vi är alla tre personligen auktoriserade genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF.

Vårt kontor ligger i Vasastan i hjärtat av Göteborg.